Välkomna till MarkTema AB

MarkTema AB erbjuder konsulttjänster inom teknikområdena mark, väg och trafik, VA
och besiktning. Våra uppdrag sträcker sig från tidigt planskede fram till slutbesiktning.
Våra uppdragsgivare finns hos kommuner, Trafikverket, exploatörer och entreprenörer.