Om Marktema

Vi på Marktema är konsulter inom teknikområdena dagvatten, VA, mark, väg och trafik, och besiktning.

 

På uppdrag av våra kunder utför vi utredningar, projektering och projekteringsledning inom alla våra teknikområden. Våra teknikspecialister jobbar i alla skeden av ett projekt; från tidigt planskede, fram till bygghandling och slutbesiktning. Bland våra uppdragsgivare hittar du kommuner, statliga verk, exploatörer och entreprenörer. Marktema har under mer än 25 år på marknaden fått ett mycket gott anseende bland våra kunder och är eftertraktade att anlita då vi har en hög teknisk kompetens, lång erfarenhet i branschen, är lojala mot våra kunder och har en övergripande förståelse för hela byggprocessen.

Vi arbetar med att kontinuerligt utveckla vårt sätt att jobba, våra tekniska hjälpmedel, samt höja vår teknikkompetens för att ytterligare stärka vår position som ett attraktivt företag. Vi drivs av ett stort intresse för teknikfrågor och viljan att alltid göra ett bra jobb, och vi delar gärna med oss av våra kunskaper och hjälper varandra. Vi trivs tillsammans och har roligt på jobbet.

Ambitionen är att låta företaget långsamt växa inom de teknikområden som finns representerade idag. Hos oss är varje medarbetare lika viktig och alla är nyckelpersoner inom företaget. Att bibehålla den goda stämningen och trivseln inom företaget, den höga tekniska kompetensen hos varje medarbetare och vårt stora engagemang i teknikfrågor är av största vikt för oss.

Marktemas historia

Marktemas historia

Marktema startades av 7 etablerade ingenjörer, samtliga med bakgrund från Allmänna Ingenjörsbyrån AB, AIB, som vid tidpunkten genomgick ägarbyte och organisationsförändringar. Dörrarna till de första kontorslokalerna belägna på Nytorpsvägen i Näsby Park slog upp den 4 februari 1991.
Antalet anställda växte och tre år senare flyttade kontoret till större lokaler på Propellervägen i Hägernäs där vi fortfarande är etablerade. Under åren som gått har antalet anställda ökat ytterligare och ligger stabilt mellan 13-15 personer sedan länge. Marktema är ett i jämförelse litet företag men har hela tiden med hjälp av kompetenta medarbetare och teknikstöd från samarbetspartners lyckats hålla en hög teknisk nivå och kvalitet på de tjänster som vi levererat.