Citybanan

Citybanan är en 6 kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm, som byggs i syfte att förbättra spårkapaciteten genom Stockholm. På uppdrag av Trafikverket har Marktema sedan 2010 uppdraget som biträdande besiktningsman för mark- och kanalisationsarbeten för hela projekt Citybanan.
Beställare
Trafikverket
Kontaktperson
Torgny Buskas
Teknikområde
Besiktning