Kraftvärmeverk 8 i Värtan

Fortum har byggt ett nytt biokraftvärmeverk i Värtan, Stockholm, som invigdes 2016. Anläggningen tar tillvara restprodukter från bl.a. skogsindustrin och omvandlar det till el och värme.

Marktema fick på uppdrag av Fortum ansvaret som huvudbesiktningsman för delar av kraftvärmeverksutbyggnaden KVV 8 i Värtan. Uppdraget omfattade mark- och anläggningsarbeten, ny pannbyggnad, om- och tillbyggnader i hamn, tunnlar och bergrum.

Beställare
Fortum
Kontaktperson
Torgny Buskas
Teknikområde
Besiktning