Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms nya miljöprofilområden. Delen Hjorthagen omfattar ett flertal olika områden som skall exploateras med bostäder, kontor och kommersiella lokaler.

Marktema har på uppdrag av arkitektbyrån Landskapslaget ansvarat för dagvattenhanteringen på innergård i detaljplaneområdet Brofästet. Innergården är uppbyggd på bjälklag i ett bostadskvarter i Norra Djurgårdsstaden. Uppdraget omfattade dimensionering av olika dagvattenanläggningar, framtagande av systemhandling och bygghandling. Marktema har sedan 2008 även haft i uppdrag att ansvara för ledningssamordningen i området från tidigt planarbete till samordning under byggnation. Samordning utförs delvis i 3D.

Beställare
Besqab genom Landskapslaget
Kontaktperson
Fredrik Ekström
Teknikområde
VA
Dagvatten