Täby Park

Marktema AB har på uppdrag av Täby Park AB utfört Väg- och VA-projektering för detaljplan 1 och 2 för den nya stadsdelen Täby Park i Täby kommun.
Beställare
TPAB/NCC
Kontaktperson
Mathias Hjälm
Teknikområde
Väg
VA