Östra kanalstaden

Marktema AB har på uppdrag av JM Bostad utfört Väg- och VA-projektering samt ledningssamordning för de kvarter som ingår i Östra kanalstaden i Österåkers kommun.

Gatorna har utformats som stadsgator där tillgängligheten är god för alla människor att ta sig till närservice, mötesplatser och bostäder. Spill- och vattennätet har projekterats som ett konventionellt system som ansluts till Österåkers kommuns befintliga system. Ledningssamordningen har innefattat både befintliga luftledningar som skall grävas ned under mark, till nya ledningslag som fjärrvärme, opto m.fl. Uppdraget har utförts åt JM bostad.

Beställare
JM AB
Kontaktperson
Paul Andersson
Teknikområde
VA
Väg