Dalénum

I det tidigare AGA-området på Lidingö växer ett helt nytt bostadsområde fram, Dalénum. Här planerar JM att uppföra omkring 1000 nya bostäder. Därutöver planeras för idrottsanläggningar, äldreboende och skolor. Området Dalénum beräknas vara färdigställt år 2020.

Marktema har varit delaktiga i projektet sedan 2008 och på uppdrag av JM Bostad tagit fram underlag till detaljplan och fortsätter nu vidare med projektering i bygghandlingsskedet av allmänna gator och vägar, VA-ledningar och dagvattenlösningar. Arbetet utförs i nära samarbete med Lidingö stad samt arkitekter, landskapsarkitekter och konstruktörer.

Beställare
JM AB
Kontaktperson
Mathias Hjälm
Teknikområde
Väg
VA
Dagvatten