Täljöviken/Näsängen

Täljöviken blir en ny stadsdel vid Åkersbergas front mot havet, knutet till både centrum, kanalen och attraktiva naturområden. Förslaget bygger på en vision om småstad, trädgårdsstad och villastad. Området omfattar cirka 600 småhus. Bebyggelsen är indelad i tre delområden; norra Täljöviken som ansluter till f.d. Täljöviken konferensgård samt Täljöviken och Näsängen, väster respektive öster om Näs gård.

Marktema har varit delaktiga i projektet sedan 2009 och fått i uppdrag av Österåkers kommun att utreda och projektera gator, VA, pumpstationer och dagvattensystem.

Områdets karaktär med stora nivåskillnader och närhet till havet har inneburit komplexa lösningar avseende bland annat dagvattenlösningar. Hänsyn till vattenståndsökning och medverkan av vind och våghöjd har till stora delar påverkat trafiklösningar och VA-hantering.

Kontaktperson
Paul Andersson
Teknikområde
Dagvatten
Väg
Mark
VA