Herrestavägen

Längs Herrestavägen i Järfälla planeras ett gång-och cykelstråk från Herrestacirkulationen i söder, till Säby i norr. Sträckan ges nya cirkulationer för bättre trafikflöde och trafiksäkerhet.
Beställare
Järfälla kommun
Kontaktperson
Paul Andersson
Teknikområde
Väg