Väg 73

Trafikverket har byggt ut Väg 73, Nynäsvägen till motorväg, 24 km i ny sträckning mellan Älgviken och Fors.

Trafikverket har byggt ut Väg 73, Nynäsvägen till motorväg, 24 km i ny sträckning mellan Älgviken och Fors.

Marktema har huvudbesiktningsmannaskapet sedan 2009, fn pågår garantibesiktningar.

Beställare
Trafikverket
Kontaktperson
Torgny Buskas