Källberga

Nynäshamns kommun utvecklar ett nytt bostadsområde, Källberga, bestående av ca 350 bostäder som integreras med verksamheter, service och rekreation.

Marktema har på uppdrag av Imprestor AB projekterat gator, VA och dagvatten. Uppdraget innebar framtagande av profiler och planer för gator och gc-vägar, utformning av en ny cirkulationsplats och infarter till det nya området samt förslag på dagvattenlösningar. Marktema och kommunens planarkitekt samt övriga arkitekter i uppdraget jobbade mycket nära med täta kontakter och möten för att jobba fram de bästa lösningarna i en mycket bergig och svår terräng. Marktema tog också fram underlag till arkitektens 3D-moduler som presenteras i planarbetet.

Beställare
Imprestor AB
Kontaktperson
Jan Fredriksson
Teknikområde
Dagvatten
Väg
VA